TEAM

STUDENT CONVENORS

Lucky Singh Kachhawah

Aishna Mishra

Barathy Kolappan

HARSHDEEP SINGH BAKSHI

Sai Saathvik

POLU AJITH SAI KUMAR REDDY

Dhawal Chaudhary

V RAGHU RAM

faizan ali khaji

ALAMPALLY NAVEEN

POULOMI GHOSH

HARDIK KATARIA

TUSSHAAR RAVI

MEHUL SINGHAL